Medisinsk tatovering

Arr og pigmentforandringer i huden kan ofte skjules med medisinsk tatovering.

Medisinsk tatovering handler for noen om å ta et steg mot det å bli hel. Det være seg å få tilbake noe en hadde som en del av en rekonstruksjon eller kanskje kamuflere noe en føler skjemmende og som i verste fall påvirker selvfølelsen. 

Medisinsk tatovering omhandler blant annet:

Arrvev er litt spesielt, og det foretas derfor alltid en vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvorvidt det er mulig å foreta korrigerende behandling.

Prisene på permanent makeup og medisinsk pigmentering kan variere en del og du bør nødvendigvis ikke velge artist etter hvem som er billigst. Dette er et håndverk som gir et resultat som varer. Pris og kvalitet henger ofte sammen.